เกี่ยวกับเรา

ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  และ นายหน้าในการดำเนินการฝากเช่า - ฝากขาย 

BH  ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ท่านได้เลือกลงทุนกับเรา ด้วยการซื้อห้องชุดในโครงการของ "บมจ. บิลท์แลนด์"  หน้าที่ของเราได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อส่งมอบห้องชุดให้กับท่าน เรามีหน้าที่การบริการ ดูแล ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ตลอดจนบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของท่านให้มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ ผ่านฝ่ายธุรกิจนายหน้า  

ทำไมต้องใช้บริการของ  BH ? 

เพราะ... เรามีมาตรการในการคัดสรรผู้เช่าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันปัญหาและภาระที่อาจเกิดจากผู้เช่า ที่ไม่มีคุณภาพ

เพราะ...เรา มีทีมงานสนับสนุนทั้งด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ที่พร้อมให้คำปรึกษา ประสานงาน และช่วยเหลือทุกขั้นตอนการทำธุรกิจเช่า-ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เราพร้อมให้บริการท่าน ดังนี้ 

  • รับจัดหา ผู้เช่า / ผู้ซื้อ ห้องชุดพักอาศัย และพื้นที่สำนักงาน ทุกโครงการ 
  • รับบริหารงานเช่า ห้องชุดพักอาศัย 
  • ดำเนินการด้านเอกสารสัญญา เช่า / ซื้อ / ขาย 
  • ให้คำปรึกษา, จัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
  • ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน